Život a vztahy judgment-3667391_640

Autor: redakce

0

Advokátní kancelář Praha poskytne právní pomoc v řadě životních situací

  Celý život se snažíte jednat co nejzodpovědněji a celkově si počínáte tak, aby se vám problémy vyhnuly širokým obloukem? I přes veškerou obezřetnost jste se však dostala do situace, kdy nezbývá, než obrátit se na soud? Nebo jste prostě v některém okamžiku nejednala prozíravě a nyní musíte čelit následkům? Případů, kdy je na místě vyhledat pomoc advokáta, je v soukromé i pracovní sféře téměř nepřeberná škála. A skoro každá žena v životě minimálně na jeden narazí.

  Proč se obrátit na advokátní kancelář Praha?

  Advokátní kancelář Praha, kterou vede JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin, poskytuje právní služby jak na území České republiky, tak i na Slovensku. Navíc se jí můžete nechat zastoupit i v případě, kdy se rozhodnete obrátit se na Evropský soud pro lidská práva. Advokát Praha nabízí kvalitní právní pomoc všem podnikatelům, soukromým osobám i organizacím.

  V jakých právních oblastech advokátní kancelář Praha působí?

 • V soukromých záležitostech se nejčastěji setkáváte s problémy spadajícími do občanského či rodinného práva. Mezi ty nejběžnější patří vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnictví nebo dědictví. A samozřejmě také rozvody, s nimiž souvisí i svěření dětí do péče. A jste-li majitelkou nemovitosti nebo plánujete její stavbu, budou se vám hodit služby z oboru stavebního práva.
 • Advokátní kancelář Praha se zabývá i správním a trestním právem. Obrátit se na ni můžete ve chvíli, kdy jste vy nebo někdo z vašich blízkých obviněni ze spáchání přestupku či trestného činu.
 • Patříte mezi ženy, které si vybudovaly vlastní podnikání? Pak se vám bude hodit možnost pomoci při sestavení nejrůznějších smluv i při řešení případných sporů se zákazníky a dodavateli. A optimalizace daní vám přinese vyšší zisk. Ani se záležitostmi souvisejícími s pracovním právem se nemusíte potýkat sama.
 • Advokátní kancelář Praha navíc řeší i záležitosti z oblasti ústavního práva.Komentáře jsou uzavřeny:

Nahoru ↑